Daily Archives: 01.05.2013

Thời sự y học số 305 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ VIRUS CỦA BỆNH CÚM H7N9 NGUY HIỂM CHO NGƯỜI. Sự truyền giữa người với nhau đã không được chứng minh. Nhưng khả năng của virus cúm H7N9 gây nhiễm người từ gia cầm rất mạnh. EPIDEMIOLOGIE. Điều tra 5 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bonne fête du 1er mai

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?