Daily Archives: 25.04.2013

Thời sự y học số 304 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ VIRUS H7N9 : TRUNG QUỐC TRONG TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG. 24 trường hợp được liệt kê, 7 trường hợp tử vong được đăng ký. Virus H7N9 hiện đang giáng vào vài vùng của Trung Quốc. Và làm lo ngại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này