Daily Archives: 20.04.2013

Úm ba la… răng mọc lại

Tạo ra những cái răng sinh học từ các tế bào gốc, quả thật là một thách thức đối với ngành y học phục hồi. Nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đã tiến hành thử nghiệm trên chuột. Và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | 3 bình luận