Daily Archives: 13.04.2013

Kỹ thuật cấp cứu số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN VÀ MỞ KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHÉALE ET TRACHÉOTOMIE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles A/ NỘI THÔNG KHÍ QUẢN 1/ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN KẾT VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA MỘT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này