Daily Archives: 08.04.2013

Cấp cứu nội thần kinh số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA (ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE) Professeur Pierre Amarenco Service de neurologie et Centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale CHU Bichat, Paris Cơn thiếu máu não thoáng qua (AIT) là “ một sự mất khu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận