Daily Archives: 03.04.2013

Cấp cứu nội thần kinh số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CAO HUYẾT ÁP VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (HTA ET ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL) Docteur François Damas Service d’Anesthésie-Réanimation CHU de Liège (Sart Tilman), Belgique Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính chịu trách nhiệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận