Daily Archives: 01.04.2013

Joyeuses Pâques

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tiền bệnh viện số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ TIỀN BỆNH VIỆN CHOÁNG XUẤT HUYẾT DO CHẤN THƯƠNG (PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE DU CHOC HEMORRAGIQUE TRAUMATIQUE) CAROLINE TELION SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hopital Necker Enfants Malades PIERRE CARLI SAMU de Paris Département d’Anesthésie-Réanimation Hopital Necker Enfants … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này