Daily Archives: 28.03.2013

Thời sự y học số 301 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ UNG THƯ 1/ UNG THƯ VÚ : NHỮNG VŨ KHÍ MỚI LE CHOC DE L’ANNONCE Những thuốc cải tiến, kỹ thuật bức xạ liệu pháp một buổi trong khi mổ, chẩn đoán trong một ngày. Những điều trị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này