Daily Archives: 22.03.2013

Cái cười mặn mòi một thuở nào nơi xứ Huế – BS Lê Văn Lân

I – Cười: Cái cười là đặc tính của con người (Le rire est le propre de l’homme) như lời của Henri Bergson, triết gia Pháp! Hé miệng nhe răng chỉ là động tác của loài khỉ, nhưng với con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khảo luận, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này