Daily Archives: 20.03.2013

Le premier jour du printemps…

                                                                  20 mars 2013

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

33 rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine – Professeur JEAN-LOUIS VINCENT

33 rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Hội Nghị Y Khoa Quốc Tế lần thứ 33 về Điều Trị Tăng Cường và Cấp Cứu SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTER March 19-22, 2013 WELCOME TO ISICEM 2013

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Khoa học ngày nay

ĐÔI MẮT CỦA KẺ HUỶ DIỆT Thấy thế giới trước mắt, với những con số hoặc dòng chữ hiển thị trực tiếp ngay trước mắt, như trong phim khoa học giả tưởng“Kẻ huỷ diệt”, người máy mặc áo bờ-lu-sông đen, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này