Daily Archives: 19.03.2013

Ngọt Đắng Huế

Trăn trở mãi hoài một khúc sông Hương Giang ngọt mặn đục rồi trong Tràng Tiền gãy đổ nâng xây lại Thành Nội hoang tàn phục chế xong Chỉ có kiếp người kiên nhẫn đợi Duy còn phận khách mỏi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này