Daily Archives: 16.03.2013

Khoa học ngày nay

ĐỊNH DẠNG TINH TRÙNG Nhóm nghiên cứu thuộc Viện đại học Stanford, Hoa Kỳ, đã thành công trong việc phân tích bộ mã của 91 tinh trùng của cùng một người, cho thấy sự đa dạng của tinh trùng mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này