Daily Archives: 12.03.2013

Thời sự y học số 299 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ RHUMATOLOGIE 1/ CỔ : NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA ĐỜI SỐNG VĂN PHÒNG. NHỮNG RỐI LOẠN LIÊN KẾT VỚI TÌNH TRẠNG BẤT HOẠT ĐỘNG Ở VĂN PHÒNG – Trạng thái căng cơ cổ (tension cervicale) : Đau ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận