Daily Archives: 09.03.2013

Sao em bỏ Huế mà đi ? – Nguyễn Quý Ninh

Sao em bỏ Huế mà đi ? giòng Hương lặng khóc lỡ thì đêm trăng đường Lê Lợi nớ mần răng còn cô áo trắng nón nghiêng thẹn thùa ? Vẳng đưa lối nhỏ kinh vua câu hò mái đẩy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này