Daily Archives: 04.03.2013

Thời sự y học số 298 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ TIM MẠCH 1/ CÁC VAN TIM : NHỮNG THƯƠNG TỐN Ở 10% NHỮNG NGƯỜI TRÊN 70 TUỔI. Hẹp van động mạch chủ (rétrécissement aortique) và hở van hai lá (insuffisance mitrale) là những bệnh lý thường gặp nhất. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này