Daily Archives: 29.01.2013

Thú chơi vật cưng bạch tạng giá ‘trên trời’ ở VN

Do rất hiếm, những con vật bạch tạng luôn bị thổi giá trên trời, bất kể chúng là con gì…

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này