Daily Archives: 25.01.2013

Khoa học ngày nay

TÁI TẠO TIM KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT Phục hồi lại trái timmà không cần phải phẫu thuật sẽ trở thành hiện thực trong thời gian không xa. TS Li Qian thuộc Viện tim mạch Gladstone ở San Francisco, Hoa Kỳvà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này