Daily Archives: 24.01.2013

Trở về mái nhà xưa – Lời việt Phạm Duy, Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ hát

Slide do Nguyễn Nam Sơn thực hiện

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này