Daily Archives: 23.01.2013

Thời sự y học số 293 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LUYỆN TẬP THỂ THAO TRỞ LẠI : VÂNG NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO ?                  THỂ THAO VÀ NHÀN RỖI KHÔNG HOẠT ĐỘNG                                     BẰNG CÁC CON SỐ 30 – 5 – 0 Đó là ” tiercé gagnant ” để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận