Daily Archives: 17.01.2013

Mộng lành

Bàng hoàng , cổ họng như nghẹn lại , đó là cảm giác diễn tả tâm trạng của tôi , sau hơn ba mươi năm được nghe lại tiếng nói của em …Tiếng nói của em không còn thanh thoát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này