Daily Archives: 15.01.2013

Sepsis số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHẬN DIỆN SỚM SEPSIS NẶNG (IDENTIFICATION PRECOCE DU SEPSIS GRAVE) P. HAUSFATER Service d’Accueil des Urgences Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris MỞ ĐẦU Sự điều trị sớm một tình trạng nhiễm trùng nặng (état septique grave) ảnh hưởng phần lớn lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | 1 bình luận