Daily Archives: 12.01.2013

Cấp cứu ngộ độc số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ETHANOL, ISOPROPANOL, METHANOL VÀ ETHYLENE-GLYCOL JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles ALCOOL ETHLIQUE (ETHANOL) Được chứa trong các nước uống có pha thêm rượu (boissons alcoolisés), nhưng cũng trong các nước hoa, eau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận