Daily Archives: 11.01.2013

Nhà rường Huế

Người xưa có câu “an cư lập nghiệp”, ổn định chỗ mới mong xây dựng được cuộc sống ấm no. Vì vậy, việc xây nhà là việc cả đời người. Dùng những vật dụng chắc chắn là vững chải xây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?