Daily Archives: 10.01.2013

Thời sự y học số 291 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ TIM MẠCH 1/ NHỮNG RỐI LOẠN NHỊP TIM : CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỂ XỬ TRÍ TỐT NHỮNG LOẠN NHỊP CARDIOLOGIE. “ Cái khó khăn chủ yếu là làm sao có thể quan sát rối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này