Daily Archives: 09.01.2013

Xữ trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 1 CÁC CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG I/ NGUYÊN TẮC CĂN BẢN.             Một sự giải thích đúng đắn những thông tin nhận được lúc xảy ra một tai nạn cho phép một thầy thuốc SMUR tiên đoán 90% những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này