Daily Archives: 07.01.2013

Cấp cứu tim mạch số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHÂU ÂU 2011 ĐỐI VỚI ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH KHÔNG CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN  (PRISE EN CHARGE DU SYNDROME CORONARIEN AIGU SANS ELEVATION DU SEGMENT ST)     (PHẦN I) Tóm tắt : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này