Daily Archives: 06.01.2013

Một số định nghĩa mới trong y học

CHẾT LÂM SÀNG Khi nào có thể xác nhận bệnh nhân đã chết ? Nếu luật pháp quy định những tiêu chí khắc khe thì định nghĩa của chết lâm sàng không ngừng biến đổi trong y học. Bởi vì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này