Daily Archives: 03.01.2013

Thịt nhân tạo: thức ăn của tương lai

Đây không phải là vấn đề về nghệ thuật nấu ăn mà chủ yếu là cung cấp các loại protêin cho con người. Hiện nay, thịt là thức ăn chính của hầu hết các nước trên thế giới. Ngay tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này