Daily Archives: 22.12.2012

Cấp cứu nhãn khoa số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG CẤP CỨU MẮT KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG (NONTRAUMATIC OCULAR EMEGENCIES) 1/ VÀI TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỘC NHẤT LIÊN QUAN DƯỢC LÝ NHÃN KHOA ? Những thuốc dùng tại chỗ có thể có những tác dụng toàn thân, vì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này