Daily Archives: 19.12.2012

Cấp cứu dạ dày ruột số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NÔN VÀ MỬA ( NAUSEA AND VOMITING ) 1/ MỬA ? TÔI CÓ THẬT SỰ CẦN ĐỌC BÀI NÀY TRONG KHI CÓ NHIỀU BÀI KHÁC HAY HƠN ? – Vâng ! Một trong những sai lầm thông thường và có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này