Daily Archives: 17.12.2012

Khoa học ngày nay

COCAIN LÀM TĂNG TỔN THƯƠNG NÃO Được giới trẻ ở châu Au sử dụng rộng rãi sau cần sa, cocain có thể gây tổn thương chất xám ở não bộ cao gấp đôi so với những người không sử dụng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này