Daily Archives: 14.12.2012

Liệu pháp mới chữa trị chứng luput ban đỏ

Trong bệnh luput ban đỏ (Lupus érythémateux) cũng giống như tất cả các bệnh tự miễn dịch khác, hệ miễn dịch tấn công các tê bào bình thường của cơ thể mà lẽ ra nó có nhiệm vụ phải bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này