Daily Archives: 07.12.2012

Trường Bà Tuần: Một thuở mê tuồng tích hát bội ở Huế – Bs Lê văn Lân

I. Bà Tuần là ai ? Đối với những “ôn mệ” người Huế năm ni thuộc lớp tuổi từ thất tuần sắp lên mà hồi trước sống ở “Côi Dinh” (tức là thành phố Huế) nhắc đến Trường hát Bà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | 1 bình luận