Daily Archives: 23.11.2012

Cấp cứu môi trường số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ THÂN NHIỆT VÀ NGỪNG TIM I/ ĐỊNH NGHĨA. Hạ thân nhiệt được định nghĩa như là nhiệt độ trung tâm của cơ thể dưới 35 độ và được xếp loại như là nhẹ (32-35 độ ), trung bình (28-32 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này