Daily Archives: 22.11.2012

Cấp cứu môi trường số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ THÂN NHIỆT VÀ TĂNG THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIES ET HYPERTHERMIES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles HẠ THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIE) Ta nói là hạ thân nhiệt khi nhiệt độ trung tâm xuống dưới 35 độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu môi trường, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này