Daily Archives: 20.11.2012

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyễn Hóa số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI NGHIÊM TRỌNG VÀ NGỪNG TIM (TROUBLES ELECTROLYTIQUES GRAVES ET ARRÊT CARDIAQUE)                                     CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI NGHIÊM TRỌNG Những bất thường điện giải có thể gây nên những loạn nhịp tim hay ngừng tim-hô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận