Daily Archives: 19.11.2012

Thời sự y học số 286 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ PINCUS VÀ SANGER GIẢI PHÓNG TÌNH DỤC BẰNG THUỐC NGỪA THAI VÀO 1950                                                  Cuộc gây gỗ ở Quốc Hội. “ Viên thuốc ngừa thai sẽ làm cho người phụ nữ trở thành một vật khoái lạc vô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận