Daily Archives: 16.11.2012

Cấp cứu hô hấp số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN VÀ NGỪNG TIM (ASTHME ET ARRÊT CARDIAQUE) Hen phế quản vẫn còn là nguyên nhân thường gặp gây tử vong ở những người trưởng thành trẻ tuổi, chủ yếu là trong số những người có bệnh hen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận