Daily Archives: 09.11.2012

Điều trị bệnh tâm thần phân liệt… bằng máy vi tính !

Bệnh tâm thần phân liệt thường biểu hiện bằng một rối loạn nghiêm trọng liên quan đến thực tại và tha nhân : phần lớn người bị tâm thần phân liệt (TTPL) thường bị mê sãng và ảo tưởng. Thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này