Daily Archives: 08.11.2012

Quang liệu pháp: Niềm hy vọng mới cho ung thư tiền liệt tuyến

Hiện tại có nhiều liệu pháp được đưa vào sự dụng trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên, các liệu pháp này vẫn còn gây tranh cãi vì tính hiệu quả và dư chứng của chúng. Sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này