Daily Archives: 07.11.2012

Parkinson – Thóai hóa võng mạc

PHÁT HIỆN MỚI VỀ BỆNH PARKINSON Công trình nghiên cứu của TS Maria Martinez thuộc Viện nghiên cứu INSERM, Pháp, đã cho thấy tầm quan trọng của gen trong cơ chế gây bệnh Parkinson. Thật vậy, từ lâu nay giới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này