Daily Archives: 06.11.2012

Sepsis số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SEPSIS JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không có một sự biến đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này