Daily Archives: 25.10.2012

Phở, một vài khảo sát về mặt lịch sử – Đào Hùng

Nói đến phở, chúng ta không khỏi không nghĩ đến những tiểu luận xuất sắc của các nhà văn tiền bối như Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng… Nhưng các nhà văn đó là những người thưởng thức (gourmet), thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ẩm thực, Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này