Daily Archives: 23.10.2012

Mỗi ngày một món ăn: Giấm Nuốc

Người Huế có những món ăn đặc biệt khác người ! một trong những món ăn đó là “Giấm Nuốc” làm từ con nuốc (người Huế gọi con sứa là con nuốc). Món ăn này chỉ có được trong mùa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ẩm thực, Góp nhặt đó đây, Món ăn Huế | Bình luận về bài viết này