Daily Archives: 20.10.2012

Nguồn gốc địa danh Sài Gòn – Bình Nguyên Lộc

Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi, người Pháp đã nỗ lực để tìm biết nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, tên của một thành phố mà qua phong cách lãng mạn tây phương họ biến nó thành “Hòn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây, Khảo luận | 1 bình luận