Daily Archives: 15.10.2012

Cấp cứu chấn thương số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỎNG ( BURNS ) 1/ TỶ LỆ MẮC PHẢI THƯƠNG TỔN BỎNG Ở HOA KỲ ? Các thương tổn do bỏng đã giảm một cách đều đặn trong những thập niên qua. Khoảng 1,25 triệu người được điều trị mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận