Daily Archives: 08.10.2012

Cấp cứu hô hấp số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) 1/ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH LÀ GÌ ? Bệnh phổi tắc nghẽn măn tính là một tình trạng bệnh được đặc trưng bởi sự giới hạn lưu lượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận