Daily Archives: 06.10.2012

Cấp cứu tim mạch số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG RỐI LOẠN NHỊP TIM (TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE) Dr D. Lasalmonie Service d’Anesthésie-Réanimation Hopital Avicenne, Bobigny Dr C. Baillard Service d’Anesthésie-Réanimation Hopital Avicenne, Bobigny A/ TIM NHỊP NHANH TRÊN THẤT (TACHYCARDIES SUPRAVENTRICULAIRES) Chẩn đoán dựa trên dạng của hoạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 6 bình luận