Daily Archives: 04.10.2012

Cấp cứu nội thần kinh số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH (STATUS EPILEPTICUS) 1/ ĐỊNH NGHĨA TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH. OMS định nghĩa trạng thái động kinh như là một tình trạng được đặc trưng bởi một một cơn động kinh (epileptic seizure) đủ kéo dài hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận