Daily Archives: 02.10.2012

Thời sự y học số 282 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LAVERAN VÉN MÀN BÍ MẬT CỦA BỆNH SỐT RÉT Vào năm 50 tuổi ông quyết định chuyên tâm vào nghiên cứu. Từ năm 1884 đến 1894, Laveran dạy vệ sinh quân đội ở Val-de-Grace. Vào lúc kết thúc chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này